Medical Taping bij hooikoorts

Om te begrijpen hoe taping hooikoortsklachten kan verminderen, is het belangrijk te weten hoe hooikoortssymptomen ontstaan. 

Hoe ontstaat hooikoorts?
Hooikoorts ontstaat door de blootstelling aan stuifmeel, ook wel pollen genoemd, afkomstig van bomen, grassen en planten. Terwijl ons lichaam van nature antistoffen tegen deze pollen vormt, reageren mensen met hooikoortsklachten extra heftig. Met als gevolg een allergische reactie. Deze reacties komen voornamelijk voor tijdens de bloeiseizoenen van specifieke plantensoorten, waarbij berken en grassen de voornaamste boosdoeners zijn in Nederland tijdens het voorjaar. Om te weten welke pollen in de lucht zitten, kun je tegenwoordig een pollenkalender of hooikoortsradar raadplegen.

Wat zijn typische hooikoortssymptomen?
Een verstopte neus, loopneus en niesbuien zijn typische hooikoortsklachten. Dit komt doordat de slijmvliezen extra slijm gaan produceren als gevolg van de allergische reactie.. Daarnaast zijn jeukende, rode en tranende ogen, maar ook benauwdheid en vermoeidheid veelvoorkomende symptomen. Sommige mensen hebben last van extreme hooikoortssymptomen en krijgen zelfs koorts.

Hoe werkt een allergische reactie in het lichaam?
Hooikoorts is in feite een overreactie van het immuunsysteem, waarbij een overmaat aan T-helpercellen 2 ten opzichte van T-helpercellen 1 de reactie versnelt. Bij blootstelling aan pollen produceren deze cellen het antilichaam IgE. Dit IgE hecht zichzelf daarna aan andere cel-soorten, namelijk mastocyten en basofielen. Bij herhaalde blootstelling aan pollen gaan de IgE’s op die cellen zich met elkaar verbinden en dit leidt tot het vrijkomen van histamine. Histamine zorgt er vervolgens voor dat bloedvaten wijder worden en makkelijker plasma doorlaten. Dit veroorzaakt de typische symptomen zoals tranende ogen en een loopneus. Histamine veroorzaakt ook een samentrekking van de gladde spiercellen in de longen. Dat is de oorzaak van onder andere de benauwdheid die tot de (extreme) hooikoortssymptomen behoort.

Waarom helpt ‘hooikoorts-tape’?
De huid bevat verschillende sensoren die signalen zoals temperatuur, druk en pijn registreren. Medical tape (ook wel Kinesiotape genoemd), prikkelt deze sensoren, wat leidt tot signalen naar de hersenen. Het brein reageert hierop door bijvoorbeeld de spierspanning te verminderen en de doorbloeding te verhogen.

Er zijn twee verklaringen voor dit positieve effect van Medical Taping bij hooikoorts: segmentaal en mechanisch.

Segmentale verklaring voor de mogelijke werking van hooikoorts-tape
Een verklaring is de prikkeling van huidsensoren die een segmentale relatie hebben met de longen en het immuunsysteem. Door tape aan te brengen op de rug in het gebied van de reflexzones van de longen (Th2-Th5), kan het sympathische zenuwstelsel worden gekalmeerd, waardoor de allergische reactie wordt verminderd.

Mechanische verklaring voor de mogelijke werking van hooikoorts-tape
Bindweefselvliezen, of fascia, spelen een belangrijke rol in de immunologische afweer. Deze vliezen vormen een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven waardoor spanningsverschillen ontstaan. Door tape aan te brengen op de huid, wordt er een sensorische prikkel aan de fascia gegeven, waardoor een andere spanning ontstaat en het bindweefsel tot rust komt. Dit heeft een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor allergische reacties op pollen minder heftig kunnen zijn.

Men vermoedt dat de prikkeling van de huidsensoren en/of de veranderende spanning van de fascia invloed heeft op het IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Bron: www.fysiotape.nl/hooikoorts